Sveriges Arboristförbund -SAF

SAF:s arborister besitter kunskaper om trädvård som gör att träden får vara friska, leva längre och berika våra trädgårdar, gator, parker och torg.


  • Sveriges Arboristförbund arbetar för att öka förståelsen för träd och arbetet med dem. Vi verkar för att stärka arboristers yrkeskår, professioner, kvalitet och säkerhet i branschen.


  • Starkt engagemang och goda vänskaper präglar vår yrkesbransch. Vi är yrkesverksamma och djupt intresserade av träd och trädvård. Tillsammans vill vi höja kunskaperna om träd och därmed kvaliteten på vården av dem.


  • Sveriges Arboristförbund arbetar för att öka förståelsen för träd och arbetet med dem. Vi verkar för att stärka arboristers yrkeskår, professioner, kvalitet och säkerhet i branschen.


  • SAFs medlemmar har många olika jobb. Medlemmarna är arborister, skogsarbetare, fruktträdspecialister och pomologer, dendrologer, mykologer, ekologer, studenter, pedagoger, trädodlare, trädgårdsentrepenörer, forskare och många till.

  • Vi har också medlemmar från helt andra branscher som stöder SAFs arbete.Tillsammans har vi ett brett och starkt nätverk av professionella kontakter i och utanför Sverige som medverkar till vårt arbete att sprida kunskap, hålla hög kvalitet på utbildning och att analysera komplexa frågor kring träd. Det ger vårt förbund en kunskapsbas som gör det ideella arbetet lärorikt.Träd är vår profession, och passion!