Om arboristföretaget

Alla aspekter av trädtjänster

Trädspecialisten åtar sig alla sorters uppdrag som involverar träd och trädvård. Beskärning och trädfällning förstås, men även plantering, trädflyttning, förbättrande åtgärder för trädens rotmiljö, besiktningar och avancerad sektionsfällning av träd som inte går att fälla hela från marken. 
Allt trädvårdsarbete sker genom klättring, vilket är skonsamt för trädet, kostnadseffektivt och gör det lätt att komma åt att beskära i hela kronan. Arborister orsakar inga skador på mark, trädrötter eller annan växtlighet med tunga maskiner runt träden och kan med lätthet även arbeta med svårtillgängliga träd. Vi erbjuder RUT-avdrag med 50% av arbetskostnaden samt hjälp med borttransport.

Arborist i dalarna

Arborist utbildad i England

Ägaren och arboristen Tobias Fischer har nära 20 års erfarenhet av trädvård och började som lärling hos ett av Sveriges äldsta arboristföretag efter avslutade studier på Säbyholms trädgårdsskola. På det följde utbildning vid Merrist Wood College i Guildford med högsta betyg och anställningar i Stockholmsområdet som arborist. Efter flytt till Dalarna har flera anställningar följt där trädvård och trädfällning varit en integrerad del i arbetet, bland annat som arbetsledare på Kyrkogårdsförvaltning och som Sveriges första anställde arborist åt en kommun. Trädspecialisten innehar Arboristutbildning (C&G) samt motorsågskörkort A-D och försäkring. Allt arbete sker i enlighet med moderna trädvårdsprinciper och SVENSK STANDARD SS 990000:2014. Godkänd för F-skatt och moms 


Arboristföretag med 20 års kompetensutveckling

Trädspecialisten har mångårig erfarenhet av modern trädvård, rådgivning, konsultation, trädvärderingar och riskträdsbedömningar, beskärning och fällningar i trånga utrymmen, trädflyttning, växtbäddsrenovering, lastbärande växtbäddar (skelettjord), trädplantering, skötsel och uppbyggnadsbeskärning hos, och på uppdrag av privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner, Svenska Kyrkan, Länsstyrelser, Trafikverket, Fastighetsverket, Kungliga Hovstaterna mfl.  Genom åren har en gedigen erfarenhets- och kunskapsbank byggts upp, med ett brett nätverk både lokalt, i Sverige och Internationellt. Detta gör att inget jobb är för stort och komplicerat, eller för litet. Tveka inte att kontakta oss för råd och hjälp!

Trädbeskärning

Trädfällning

Sektionsfällning

Plantering

Rotmiljöförbättring

Trädflyttning

Utbildning

Specialuppdrag

Konsulttjänster

Frukträdsvård

Rådgivning

Naturvård

Arbetsområde

Dalarna och Västmanland

Huvudsakligen är Dalarna vårt arbetsområde och sträcker sig från Mora till Avesta och från Svärdsjö till Ludvika, men även till andra delar av Dalarna. Då och då tar vi på oss uppdrag även i Sala- och Västeråsområdet.  

Vi utför beskärning och trädfällning.  

För andra uppdrag har vi hela landet som arbetsområde.

Behöver ni hjälp?

Träd

Träd är en mångårig växt som är bunden till ståndort och består av ved. Ett träd har en eller flera stammar som bär upp hela trädet från roten. Veden ger träden egenskapen att bli mycket gamla och stora. Veden består av cellulosa och lignin, som är en form av limsubstans. De högsta träden är amerikansk sekvoja (Sequoia sempervirens) och Mammutträd (Sequoiadendron giganteum) som växer i Nordamerikanska västkustens berg. På engelska kallas de Redwood. De kan bli över hundra meter höga, men det högsta trädet som någonsin noterats är en douglasgran (Pseudotsuga menziesii) vilken år 1895 fälldes vid Vancouver i Kanada. Den mätte 125,7 meter.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Träd