Svensk Standard är vår standard

Hög kvalité och att ligga i framkant vad gäller kunskap och ny forskning, följa det senaste inom modern trädvård, fackmannamässighet och att alltid värna om miljön är en självklarhet.

Vi följer givetvis Svensk Standard SS 990000:2014 för Trädvård och de senaste riktlinjerna för branschen.
Nedan återfinns några av de styrdokument som används av Trädspecialisten

SS 990000:2014 (pdf)

Hämta

Trädvårdshandbok 2017 Sveriges lantbruksuniversitet. 2017:18 (pdf)

Hämta

Våra favoriter