SV

Translate:

Arborist i Dalarna

Trädspecialisten

 -på trädens villkor
   070-777 79 74

Om oss

Alla aspekter av trädtjänster

Företaget tar på sig alla sorters uppdrag som involverar träd och trädvård. 

Beskärning och trädfällning förstås, men även plantering, trädflyttning, rotmiljöförbättrande åtgärder, besiktningar och avancerad sektionsfällning av träd som inte går att fälla hela från marken. 


Allt trädvårdsarbete sker genom klättring, vilket är skonsamt för trädet, kostnadseffektivt och gör det lätt att komma åt att beskära i hela kronan. Arborister orsakar inga skador på mark, trädrötter eller annan växtlighet med tunga maskiner runt träden och kan med lätthet även arbeta med svårtillgängliga träd. 


Vi erbjuder RUT-avdrag med 50% av arbetskostnaden samt hjälp med borttransport.


Arborist utbildad i England

Ägaren och arboristen Tobias Fischer har nära 20 års erfarenhet av trädvård och började som lärling hos ett av Sveriges äldsta trädvårdsföretag efter avslutade studier på Säbyholms trädgårdsskola. På det följde utbildning vid Merrist Wood College i Guildford med högsta betyg och anställningar i Stockholmsområdet som arborist. Efter flytt till Dalarna har flera anställningar följt där trädvård varit en integrerad del i arbetet, bland annat som arbetsledare på Kyrkogårdsförvaltning och som Sveriges första anställde arborist åt en kommun.

 

Trädspecialisten innehar Arboristutbildning (C&G) samt motorsågskörkort A-D och försäkring. Allt arbete sker i enlighet med moderna trädvårdsprinciper och SVENSK STANDARD SS 990000:2014. Godkänd för F-skatt och moms 

Arboristföretag med 20 års kompetensutveckling

Trädspecialisten har mångårig erfarenhet av modern trädvård, rådgivning, juridiska frågor, konsultation, trädvärderingar och riskträdsbedömningar, beskärning och trädfällningar i trånga utrymmen, trädflyttning, växtbäddsrenovering, lastbärande växtbäddar (skelettjord), trädplantering, skötsel och uppbyggnadsbeskärning hos, och på uppdrag av privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner, Svenska Kyrkan, Länsstyrelser, Trafikverket, Fastighetsverket, Kungliga Hovstaterna och många fler.  


Genom åren har en gedigen erfarenhets- och kunskapsbank byggts upp, med ett brett nätverk både lokalt, i Sverige och Internationellt. Detta gör att inget jobb är för stort och komplicerat, eller för litet. 


Välkommenatt kontakta oss för råd och hjälp!

Kvalifikationer & Medlemskap